Z każdej strony gospodarki - osobiste opinie, nie stanowią rekomendacji do inwestycji

Wpisy z tagiem: test ZFAZ

niedziela, 15 lipca 2018
Link do poprzedniego testu.

Kolejna edycja testu ZFAZ - test jest cykliczny, powtarzany co ok. kwartał. Test bada historię notowań funduszy, nie jest prognozą ani rekomendacją.
Procedura testowa: jak poprzednio.
Okres: 2016.07.09 - 2018.07.09
Wykluczenia: fundusze zamknięte, fundusz pracowniczy PKP, Alfa (d. KBC Alfa), Aviva Investors Papierów Nieskarbowych, fundusze w likwidacji.
Wymagana rentowność za 2 lata: 4,85%

W teście ponownie podniosłem wymaganą rentowność o 0,15%, biorąc pod uwagę nowe oferty banków na 2,7%, a czasem i 3%. Rosnące oprocentowanie wpływa na wyniki testu. Punkty 1-4 testu przechodzi 42 fundusze, a p.5 (rentowność) 24 fundusze:

Bez obsunięć:
Gamma FIO Gamma Pieniężny : 6.33%
Quercus SFIO Quercus Ochrony Kapitału : 4.89%

1 obsunięcie:
Agio SFIO Agio Kapitał : 6.06%
Gamma Biznes SFIO Gamma : 7.31%
Investor FIO Investor Płynna Lokata : 5.67%
MetLife SFIO Światowy MetLife Lokacyjny : 5.01%
UniFundusze SFIO SGB Gotówkowy : 5.76%

2 obsunięcia:
Aviva Investors SFIO Dłużnych Papierów Korporacyjnych : 5.4%
Skarbiec FIO Skarbiec - Obligacji Globalnych : 5.2%
NN FIO Lokacyjny Plus : 5.66%
Superfund SFIO Portfelowy Superfund Pieniężny : 6.56%
Superfund SFIO Superfund Płynnościowy : 6.87%
UniFundusze SFIO UniAktywny Pieniężny : 7.44%

3 obsunięcia:
Arka BZ WBK FIO Obligacji Korporacyjnych : 5.24%
Arka Prestiż SFIO Obligacji Korporacyjnych : 5.4%
Gamma FIO Gamma Obligacji Korporacyjnych : 4.86%
BPS FIO Pieniężny : 4.85%
Gamma Portfel VIP FIO Gamma Pieniężny : 5.89%
UniFundusze FIO UniKorona Pieniężny : 6.29%

4 obsunięcia:
Opera NGO SFIO : 43.87%

5 obsunięć:
Investor SFIO Investor Nowych Technologii : 81.62%
Ipopema Pocztowy SFIO Obligacji : 11.21%

6 obsunięć:
Investor FIO Investor Zabezpieczenia Emerytalnego : 28.59%
Investor FIO Investor Zrównoważony : 49.84%

Spada ilość funduszy, nowości względem poprzedniej edycji oznaczyłem grubszą czcionką. Debiutanci z poprzedniego testu długo nie zagrzali miejsca: Millennium i Raiffeisen zaliczyły poważne spadki. Nie zdał egzaminu Investor Obligacji (niekorzystna data badania). Dla Skarbiec Kasa oczekiwania co do zysku stanowią już poważną barierę. Nie udaje się Agio Kapitał Plus, Rockbridge odpada w zawirowaniach, jakie dotykają obligacje krajowe, ale i zagraniczne. To już nie tylko Getback, to też wpływ Turcji, niepewności rynkowej ogółem. Cudem zdaje test Gamma OK i BPS Pieniężny, Quercus OK też ma pod górę. Spadają wyniki dwuletnie większości funduszy, szczególnie dłużnej Avivy i Arki OK. To dla wielu funduszy stracony kwartał. Zauważcie, jak dużo obsunięć przybyło względem ostatniego testu.

Mamy jednak kilka nowości od Investors. Świetne wyniki funduszy o zrównoważonej strukturze zaowocowały wizytą dwóch z nich. Pojawił się też Investor Nowych Technologii - lider wzrostów rynku akcji krajów rozwiniętych oraz fundusz Ipopemy stworzony dla dystrybucji przez pocztę. Wynik tego ostatniego jest mylący, w początkowej fazie miał trudną do powtórzenia dynamikę. Mieszana Opera NGO kontynuuje wzrost i dlatego ponownie jest obecna w teście z bardzo wysokim wynikiem. Wymienione w tym akapicie fundusze są wyższego ryzyka niż wspomniana wcześniej grupa obligacyjno-pieniężna i duża liczba obsunięć dobrze to podkreśla.

Treści zawarte na tym blogu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w biuletynie. Autor blogu nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Czytelnika. Autor nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach bloga transakcji, każdy Czytelnik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach bloga, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.

sobota, 14 kwietnia 2018
Link do poprzedniego testu.

Kolejna edycja testu ZFAZ - test będzie cykliczny, powtarzany co ok. kwartał.
Procedura testowa: jak poprzednio.
Okres: 2016.04.10 - 2018.04.10
Wykluczenia: fundusze zamknięte, fundusz pracowniczy PKP, Alfa (d. KBC Alfa), Aviva Investors Papierów Nieskarbowych.
Wymagana rentowność za 2 lata: 4,7%

W teście ponownie podniosłem wymaganą rentowność o 0,1%, biorąc pod uwagę nowe oferty banków na co najmniej 2,5%, czasem 2,7%. Rosnące oprocentowanie zaczyna wpływać na wyniki. Punkty 1-4 testu przechodzi 41 funduszy, a p.5 (rentowność) 28 funduszy :

Bez obsunięć:
Rockbridge FIO Rockbridge Obligacji Korporacyjnych : 5.74%
Skarbiec FIO Skarbiec - Obligacji Globalnych : 6.16%
Gamma Biznes SFIO Gamma : 7.5%
Gamma FIO Gamma Pieniężny : 6.58%
Quercus SFIO Quercus Ochrony Kapitału : 4.93%
UniFundusze FIO UniKorona Pieniężny : 6.97%
UniFundusze SFIO SGB Gotówkowy : 6.04%

1 obsunięcie:
Agio Plus FIO Agio Kapitał Plus : 4.94%
Agio SFIO Agio Kapitał : 6.32%
Aviva Investors SFIO Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych : 7.04%
Investor FIO Investor Płynna Lokata : 6.19%
MetLife SFIO Światowy MetLife Lokacyjny : 5.31%
Rockbridge Superior FIO Rockbridge Superior Pieniężny : 5.33%
Skarbiec FIO Pieniężny Skarbiec - Kasa : 4.71%
UniFundusze SFIO UniAktywny Pieniężny : 7.8%

2 obsunięcia:
Gamma FIO Gamma Obligacji Korporacyjnych : 5.53%
BPS FIO Pieniężny : 5.37%
Gamma Portfel VIP SFIO Gamma Pieniężny : 7.37%
NN FIO NN Lokacyjny Plus : 5.77%
Superfund SFIO Portfelowy Superfund Pieniężny : 6.92%

3 obsunięcia:
Altus FIO Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny : 7.59%
Opera NGO SFIO : 45.27%
Arka BZ WBK FIO Obligacji Korporacyjnych : 6.95%
Arka Prestiż SFIO Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych : 7.08%
Superfund SFIO Superfund Płynnościowy : 7.27%

4 obsunięcia:
Millennium FIO Instrumentów Dłużnych : 7.31%
Raiffeisen SFIO Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych : 7.38%

5 obsunięć:
Investor FIO Investor Obligacji : 6.69%

Lekko wzrosła ilość funduszy, nowości względem poprzedniej edycji oznaczyłem grubszą czcionką. Przeważają fundusze niskiego ryzyka - mimo to sporo z nich przekroczyło 7% w okresie dwóch lat, konkurując z elitarnym funduszem Gamma. Szkoda, że niewiele z nich jest w ofercie Supermarketu mBanku.

Pojawił się wreszcie Unikorona Pieniężny, fundusze Arka oraz ponownie - jak meteor - Altus ASZ Dłużny. Wykres tego ostatniego ma ostatnio problemy ze wzrostami. Listę zamykają fundusze dłużne Millennium, Raiffeisena i Investor Obligacji. Ciekawostką jest jeden fundusz mieszany wyższego ryzyka - Opera NGO. Ten fundusz miewał w przeszłości lepsze i gorsze okresy, ma wyraźnie problem z zatrzymaniem zysków, ostatnie dwa lata były dla niego jednak korzystne.

Tym razem zniknęły z listy fundusze akcji ING i Ipopema, rynek akcyjny generalnie był trudny w ostatnim kwartale. Sporo nowości ma pokaźną liczbę obsunięć, zobaczymy, czy zdołają się utrzymać. Zauważalne jest też, jak ciężko jest przejść test funduszom obligacji skarbowych ze względu na ich zmienność, gwałtowne spadki. Sztuka ta nie udaje się też na razie funduszom mającym w nazwie "emeryturę". Ale kto wie co będzie za rok, przecież test ma charakter badana historii i nie gwarantuje powtarzalności wyników.

Treści zawarte na tym blogu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w biuletynie. Autor blogu nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Czytelnika. Autor nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach bloga transakcji, każdy Czytelnik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach bloga, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.

piątek, 26 stycznia 2018
Link do poprzedniego testu.

Nowa edycja testu ZFAZ - test będzie cykliczny, powtarzany co ok. kwartał.
Procedura testowa: jak poprzednio.
Okres: 2016.01.18 - 2018.01.18
Wykluczenia: fundusze zamknięte, fundusz pracowniczy PKP, KBC Alfa, Aviva Investors Papierów Nieskarbowych.
Wymagana rentowność za 2 lata: 4,6%

W teście podniosłem wymaganą rentowność o 0,1%, biorąc pod uwagę większą ilość promocyjnych ofert banków na co najmniej 2,5% w ostatnim kwartale. Nie wpłynęło to na wyniki. Punkty 1-4 testu przechodzi 37 funduszy, a p.5 (rentowność) 25 funduszy :

Bez obsunięć:
Rockbridge FIO Rockbridge Obligacji Korporacyjnych : 5.86%
Skarbiec FIO Skarbiec - Obligacji Globalnych : 6.01%
KBC Biznes SFIO Gamma : 7.06%
KBC FIO Pieniężny : 6.15%
MetLife SFIO Światowy MetLife Lokacyjny : 4.63%
Quercus SFIO Quercus Ochrony Kapitału : 4.77%
Rockbridge Superior FIO Rockbridge Superior Pieniężny : 4.98%
Superfund SFIO Portfelowy Superfund Pieniężny : 5.74%

1 obsunięcie:
Agio Plus FIO Agio Kapitał Plus : 4.81%
Agio SFIO Agio Kapitał : 6.22%
KBC FIO KBC Obligacji Korporacyjnych : 5.47%
Investor FIO Investor Płynna Lokata : 5.86%
Ipopema SFIO Gotówkowy : 5.09%
KBC Portfel VIP SFIO Pieniężny : 7.21%
Superfund SFIO Superfund Płynnościowy : 6.29%
UniFundusze SFIO SGB Gotówkowy : 5.88%
UniFundusze SFIO UniAktywny Pieniężny : 7.85%

2 obsunięcia:
BPS SFIO Płynnościowy : 6.02%

3 obsunięcia:
Allianz FIO Allianz Globalny Stabilnego Dochodu : 14.57%
BPS SFIO Obligacji Korporacyjnych : 6.5%

4 obsunięcia:
Amundi FIO Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany : 9.79%
ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO Indeks MSCI EMU : 33.05%
ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO Indeks S&P 500 : 42.74%
Ipopema SFIO Globalnych Megatrendów : 55.98%

6 obsunięć:
ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO BSK Indeks WIG 20 : 47.6%

Sporo funduszy niskiego ryzyka odpadło na początku na warunku minimalnej rentowności rocznej 1%. Z jednej strony to rozsądne minimum, z drugiej hamulec w historii funduszy, np. Unikorona Pieniężny. Mamy mimo to wiele nowości. Ogólnie ilość końcowych funduszy wzrosła, choć dodałem nowe wyłączenia. Grupa bez obsunięć rozrosła się, pojawił się fundusz Skarbiec Obligacji Globalnych i Metlife Lokacyjny - warto zerknąć na ich wykresy. Szczęśliwszy dobór dat pomógł trochę funduszom Superfund, Rockbridge i KBC spaść z liczbą obsunięć. Jestem nieco zaskoczony, że KBC Obligacji Korporacyjnych zaliczył test mimo ostatnich wpadek. Z jednym obsunięciem pojawiły się wreszcie fundusze Unikorony oraz Ipopema i Investor, ale zabrakło PKO (dobór dat wyeksponował problemy z końca 2016). Zauważyłem, że uzyskane rentowności nieco poszły w górę w tej grupie.

W środku znalazły się fundusze BPS: Płynnościowy i Obligacji Korporacyjnych, oraz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu. Tym razem zabrakło tu Altusa.

Jeszcze ciekawiej jest dalej. Pojawiają się fundusze akcji ING i Ipopema, które fuksem dostają się na listę - nie mają długiej historii przed 2016 rokiem i to pomaga im spełnić warunki testu. Zaczynają karierę od dołka, od którego akurat liczona jest rentowność. Nie mniej jednak dzięki sile trendu zaliczyły test. Interesująco wygląda też Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany, to młody fundusz z francuskiej grupy powiązanej z Credit Agricole.

Jak widać, dobór dat w teście ma pewien wpływ na wyniki - wahania notowań mogą w konkretnym tygodniu pomóc albo zaszkodzić w przejściu testu. Nie mam na to na razie łatwego rozwiązania, test z krokiem tygodniowym jest bardziej złożony i dłuższy. Mógłbym też eliminować fundusze bez rocznej historii, ale uznałem, że to zbyt duże ograniczenie.

Treści zawarte na tym blogu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w biuletynie. Autor blogu nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Czytelnika. Autor nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach bloga transakcji, każdy Czytelnik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach bloga, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.

sobota, 09 grudnia 2017

Poprzedni algorytm testu pozostawił mi pewien niedosyt. Z jednej strony zdawałem sobie sprawę, że mało kto sprawdza zachowanie funduszy tylko raz na trzy miesiące, wiele osób reaguje wcześniej (a wiele wcale, ale to inny temat). Z drugiej strony zdawałem sobie sprawę, że dla zyskownego funduszu jesteśmy w stanie zaakceptować nieco większą zmienność niż dla słabszego. I że w każdym wypadku chcielibyśmy być na zysku, przynajmniej w dłuższej perspektywie - a najlepiej na zysku ponad lokaty i inflację. Jednak dopuszczenie do zmienności może oznaczać ujemną rentowność za 3M, to "wpadka", jakieś niefortunne zdarzenie. Obsunięcie notowań funduszy związane z ujemną stopą zwrotu za 3 miesiące postanowiłem zliczać, ograniczając jednak dopuszczalną amplitudę spadku. Im więcej obsunięć, tym wskazanie na ryzyko większe - czy zgodzicie się z tym?

Wymyśliłem więc bardziej złożoną wersję testu ZFAZ - bo tak go nazwałem, od Zyskownych Funduszy o Akceptowalnej Zmienności:
1. Obserwacja wartości funduszu ma miejsce co miesiąc. W pierwszym dniu badanego okresu zapisujemy cenę i rentowność roczną (o ile fundusz ma roczną historię). Kroki 2-4 wykonujemy dla dalszych miesięcy, kolejno.
2. Jeśli fundusz ma historię dłuższą niż rok, to sprawdzam, czy roczna stopa zwrotu jest większa niż symboliczny 1% - jeśli nie, odpada.
3. Jeśli wartość jednostki w danym miesiącu spadła, sprawdzamy czy spadek w % nie przekroczył 20% rocznej stopy zwrotu odnotowanej podczas ostatniego szczytu. Jeśli tak, odpada. Jeśli nie, sprawdzamy czy wartość jednostki jest wyższa niż przed 3 miesiącami. Jeśli nie - liczymy ten spadek w liczniku obsunięć funduszu. Obsunięcia w dwóch pierwszych okresach testu wybaczamy bez zliczania.
4. Sprawdzamy, czy to szczyt wartości jednostki funduszu - jeśli tak, zapisujemy  wraz z roczną stopą zwrotu. Jeśli fundusz nie ma rocznej historii, liczymy stopę względem początku obserwacji. 
5. Na koniec testu przesiewamy wyniki biorąc za kryterium wybrany próg rentowności za cały okres.

Punktu 1 chyba nie trzeba tłumaczyć. Punkt 2. ma za cel ograniczenie strat - nie dopuszczamy do spadku rentowności funduszu w perspektywie roku. Przyjęta bariera 1% jest umowna i mocno przesiewa: zwiększenie jej do 2% praktyczne pozostawia tylko fundusz Quercus Ochrony Kapitału (brawo!), zmniejszenie do okolic zera poprawia ilość końcowych zwycięzców testu o kilka funduszy. Rozważam uzależnienie tej wartości od oferty lokat.
Punkt 3 ma za cel właśnie dopuszczenie nieznacznych spadków. Krótkoterminowe wyskoki są praktycznie wybaczane, dłuższe skoki zliczane, a duże utraty wartości (20% rocznego zysku od szczytu to nie tak mało) eliminują fundusz. Użycie punktu szczytu notowania funduszu ma na celu unikanie sytuacji, w której algorytm dopuszczałby pogłębianie spadków. Zastanawiam się tu jeszcze nad użyciem jakiejś średniej zamiast informacji ze szczytowego odczytu, choć eksperymenty nie wskazują na sens takiego kombinowania. Ulgowe potraktowanie obsunięć w pierwszych miesięcy to troszkę wynik ograniczenia testu w czasie, a trochę moje lenistwo - wymaga dodatkowych zabiegów i warunków, bo co zrobić z funduszami, które mają dokładnie 2 lata? 
Punkt 4 ma na celu odnotowanie szczytów, co jest kluczowe przy p.3 i w sumie ma ograniczać zmienność. Punkt 5. nie uległ zmianie względem poprzedniego testu.

Przeprowadziłem test ww. kroków na tych samych danych i okresie co poprzednio, celem porównania wyników. Dla przypomnienia, były to 24 miesiące od 2015-10-27, wymagana rentowność za cały ten okres to 4,5%. Ponadto podzieliłem wyniki na grupy związane z ilością wpadek na rentowności za 3M, a nie na prowadzących i peleton. Test przechodzi 32 fundusze, ale tylko 20 ma rentowność ponad 4,5% za dwa lata.

Bez obsunięć:
KBC Alfa SFIO : 6.62%
Rockbridge FIO Rockbridge Obligacji Korporacyjnych : 5.36%
Quercus SFIO Quercus Ochrony Kapitału : 4.78%
UniFundusze SFIO SGB Gotówkowy : 5.3%

1 obsunięcie:
Agio Plus FIO Agio Kapitał Plus : 4.77%
Agio SFIO Agio Kapitał : 6.13%
Aviva Investors SFIO Aviva Investors Papierów Nieskarbowych : 9.6%
KBC Biznes SFIO Gamma : 6.2%
KBC FIO Pieniężny : 5.54%
PKO Płynnościowy SFIO : 4.68%
Rockbridge Superior FIO Rockbridge Superior Pieniężny : 4.6%

2 obsunięcia:
ALTUS FIO Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy : 9.42%
BPS SFIO Obligacji Korporacyjnych : 5.83%
KBC FIO KBC Obligacji Korporacyjnych : 5.4%
Rockbridge Superior FIO Rockbridge Superior Obligacji : 5.91%
KBC Portfel VIP SFIO Pieniężny : 6.88%
Superfund SFIO Portfelowy Superfund Pieniężny : 5.24%

3 obsunięcia:
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO : 16.25%
Superfund SFIO Superfund Płynnościowy : 5.72%

4 obsunięcia:
Allianz FIO Allianz Globalny Stabilnego Dochodu : 13.12%

Jak widać, nie ma tu niektórych faworytów poprzedniej wersji testu. Niektóre fundusze miały bardzo słaby rok 2015, nawet Unikorona Pieniężny. Dopuszczenie większej zmienności trochę jednak pomogło KBC. W dalszym ciągu fundusze akcji, mieszane itp. są mocno eliminowane i pozostaje wąska reprezentacja. Pojawiły się też fundusze niedostępne w bankach, jak KBC Alfa czy FWP PKP. Ciekawostką w wynikach jest dla mnie ALTUS.

Swoją drogą, liczenie obsunięć rzuca zupełnie inne światło na ryzyko w funduszach. Wśród tych, które miały kilka wpadek, są zarówno zaliczane do grupy niskiego ryzyka jak i średniego. Tymczasem w rzeczywistości oferowały podobną stabilność, choć te "niskiego ryzyka" dawały mniejszy zysk. Nowy test jest też bardziej "pamiętliwy", odwołuje się do historii notowań sprzed roku. Jak Wam się podoba nowa metoda testu ZFAZ, czy jest lepsza od starej?

Pamiętajmy, że historyczne wyniki nie są obietnicą przyszłych zysków. Z drugiej strony, dzięki temu mam nadzieje, że następnym razem zobaczymy więcej funduszy w końcowym wyniku. Już w styczniu chciałbym przeprowadzić kolejny test, gdzie za punkt startowy wezmę styczeń 2016. Zapraszam.

Treści zawarte na tym blogu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w biuletynie. Autor blogu nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Czytelnika. Autor nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach bloga transakcji, każdy Czytelnik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach bloga, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.

czwartek, 23 listopada 2017
Po ostatnim teście przesiewowym w poszukiwaniu zyskownych funduszy zauważyłem, że brakuje mi takiego pewniaka jak KBC Gamma. Początkowo sądziłem, że to mały błąd na stronach BossaFund, bo fundusz pojawia się po kolejnym miesiącu w historii. Jednak gdy porównałem listę funduszy z listą serwisu money.pl, nabrałem wątpliwości. Na Money.pl funduszy było więcej, nawet biorąc poprawkę na fundusze zamknięte, które dalej wykluczam z testu, lista wydała się pokaźniejsza.

Dlatego wykonałem ten sam test jeszcze raz z użyciem danych z www.money.pl. Między bazami występują pewne różnice, na www.money.pl :
- występują fundusze zamknięte
- notowania są pokazywane dla każdej wybranej daty - jeśli wybierze się dzień wolny, pokazywane są wyceny z ostatniego dnia roboczego
- widoczne są roczne stopy zwrotu
- fundusze mają pełne nazwy

Po wykonaniu testu okazało się, że mam na koniec aż 8 funduszy więcej. Są to:
ALTUS FIO Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy
Aviva Investors SFIO Aviva Investors Papierów Nieskarbowych :
KBC Alfa SFIO :
KBC Biznes SFIO Gamma
KBC Portfel VIP SFIO Pieniężny :
PKO Płynnościowy SFIO
Rockbridge Superior FIO Pieniężny
UniFundusze SFIO SGB Gotówkowy

Ostatniej pozycji proszę nie mylić z UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) - to dwa zupełnie inne fundusze Unikorony. SGB był bardziej stabilny w trendzie i tym pokonał swojego kolegę.

Pełne zestawienie wygląda następująco - mamy peleton:
BPS SFIO Płynnościowy : 5.62%
Investor FIO Investor Płynna Lokata : 5.44%
Ipopema SFIO Gotówkowy : 4.60%
KBC Alfa SFIO : 6.62%
KBC FIO KBC Obligacji Korporacyjnych : 5.40%
KBC Biznes SFIO Gamma : 6.20%
KBC FIO Pieniężny : 5.54%
KBC Portfel VIP SFIO Pieniężny : 6.88%
PKO Płynnościowy SFIO : 4.68%
Quercus SFIO Quercus Ochrony Kapitału : 4.78%
Rockbridge Superior FIO Pieniężny : 4.60%
Superfund SFIO Pieniężny : 5.24%
Superfund SFIO Płynnościowy : 5.72%
UniFundusze SFIO SGB Gotówkowy : 5.30%

oraz grupa ucieczkowa :
ALTUS FIO Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy : 9.42%
Allianz FIO Allianz Globalny Stabilnego Dochodu : 13.12%
Aviva Investors SFIO Papierów Nieskarbowych : 9.60%
MetLife SFIO Światowy AIG Obligacji Światowych : 11.11%

Wynki jak poprzednio podane za 2 lata. W pierwszej grupie fundusze z wynikami około 6% mają nieco elitarny charakter. KBC Alfa nie jest dostępny w sieci sprzedaży - powstał dla Warta S.A. KBC Portfel VIP to produkt dla private bankingu (pytajcie w Vestor DM i Deutsche Banku). KBC Gamma wymaga wpłaty 180 tys. zł na początek. Superfund można kupić w kilku bankach - był w ofercie Aliora, Deutsche Banku, na platformie BossaFund.
Z funduszy uciekinierów najbardziej zainteresował mnie Allianz, obserwuję korektę na tych funduszach w listopadzie. Fundusz Avivy to jakaś egzotyka, która zdaje się nie jest dostępna dla osób fizycznych. Wyeliminuję go z kolejnego porównania.

Razem 18 funduszy to już coś, nawet jeśli niektóre z nich są elitarne. W przyszłych edycjach testu planuję już zmiany - ale o tym będzie nowy wpis.

Treści zawarte na tym blogu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w biuletynie. Autor blogu nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Czytelnika. Autor nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach bloga transakcji, każdy Czytelnik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach bloga, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.

 
1 , 2
| < Wrzesień 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Opinie na blogu nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.