Z każdej strony gospodarki - osobiste opinie, nie stanowią rekomendacji do inwestycji. NOWY ADRES: https: stopazwrotu.blogspot.com

Wpisy z tagiem: strategia

sobota, 03 marca 2018
Ten wpis nie stanowi sugestii w kwestii strategii inwestycyjnej - powstał w celach edukacyjnych, staram się w nim podzielić wynikami eksperymentu na danych historycznych oraz swoimi przemyśleniami i zachęcić do dyskusji w temacie. Nalezy mieć na uwadze, że zastosowanie danych historycznych oraz uproszczeń w teście nie gwarantuje osiągnięcia podobnego wyniku w przyszłości podczas realnych inwestycji.

Jakiś czas temu zmierzyłem się ze strategią inwestowania pod najlepszy wynik roczny: link tutaj.
Sympatyczny twitterowicz znany jako 'Gap Spotter' spytał wówczas, jaki byłby wynik w przypadku zastosowania strategii przeciwnej: inwestycji w fundusz o najgorszym wyniku rocznym. W pierwszej chwili taka strategia wydawała się szalenie niekorzystna, nie mniej jednak skusiłem się na jej test na tych samych warunkach: obserwacja i transakcje co miesiąc, tylko parasol funduszy Union Investment, okres 2015.01.05-2018.01.05, alokujemy zawsze w 1 subfundusz całość. Zerknąłem na numeryczne rezultaty i to było zaskoczenie.

2015-01-05 UniFundusze FIO UniAkcje Wzrostu 100,0
2015-02-05 * UniFundusze FIO UniLokata 102,39
2015-03-05 * UniFundusze FIO UniKorona Zrównoważony 102,6
2015-04-05 * UniFundusze FIO UniLokata 103,34
2015-05-05 * UniFundusze FIO UniAkcje Turcja 103,59
2015-06-05 UniFundusze FIO UniAkcje Turcja 104,7
2015-07-05 UniFundusze FIO UniAkcje Turcja 103,56
2015-08-05 UniFundusze FIO UniAkcje Turcja 98,08
2015-09-05 UniFundusze FIO UniAkcje Turcja 84,81
2015-10-05 UniFundusze FIO UniAkcje Turcja 86,42
2015-11-05 UniFundusze FIO UniAkcje Turcja 100,65
2015-12-05 UniFundusze FIO UniAkcje Turcja 91,73
2016-01-05 UniFundusze FIO UniAkcje Turcja 84,36
2016-02-05 UniFundusze FIO UniAkcje Turcja 90,23
2016-03-05 UniFundusze FIO UniAkcje Turcja 92,41
2016-04-05 * UniFundusze FIO UniKorona Akcje 97,35
2016-05-05 UniFundusze FIO UniKorona Akcje 95,23
2016-06-05 UniFundusze FIO UniKorona Akcje 93,55
2016-07-05 UniFundusze FIO UniKorona Akcje 90,66
2016-08-05 UniFundusze FIO UniKorona Akcje 95,98
2016-09-05 UniFundusze FIO UniKorona Akcje 98,94
2016-10-05 UniFundusze FIO UniKorona Akcje 99,76
2016-11-05 * UniFundusze FIO UniAkcje Turcja 97,41
2016-12-05 UniFundusze FIO UniAkcje Turcja 94,88
2017-01-05 UniFundusze FIO UniAkcje Turcja 94,87
2017-02-05 * UniFundusze FIO UniObligacje: Nowa Europa 99,11
2017-03-05 * UniFundusze FIO UniAkcje Turcja 100,56
2017-04-05 UniFundusze FIO UniAkcje Turcja 99,0
2017-05-05 * UniFundusze FIO UniObligacje: Nowa Europa 104,27
2017-06-05 UniFundusze FIO UniObligacje: Nowa Europa 104,91
2017-07-05 UniFundusze FIO UniObligacje: Nowa Europa 105,29
2017-08-05 UniFundusze FIO UniObligacje: Nowa Europa 105,08
2017-09-05 UniFundusze FIO UniObligacje: Nowa Europa 106,27
2017-10-05 UniFundusze FIO UniObligacje: Nowa Europa 106,49
2017-11-05 UniFundusze FIO UniObligacje: Nowa Europa 102,85
2017-12-05 UniFundusze FIO UniObligacje: Nowa Europa 101,76
2018-01-05 UniFundusze FIO UniObligacje: Nowa Europa 102,53​

Uzyskany wynik na pierwszy rzut oka wydał mi się podobny do poprzedniego; początkowy wystrzał przechodzi do spadków, a końcowe wzrosty dają słaby wynik, skompensował je ostatni ruch w dół. Część środkowa wygląda nawet lepiej! Niestety, rezultaty dalej nie są satysfakcjonujące. Wydaje się, że strategia inwestowania w fundusz z najmniejsza roczną stopą zwrotu ma zbliżone wady do poprzednio testowanej, ze stopą najwyższą: uporczywie trzyma się spadającego funduszu oraz jest w stanie skorzystać z odbicia. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że wynik roczny zmienia się bardzo powoli, a zdołowane notowania wreszcie po pewnym czasie odbijają. Znowu stopa zwrotu za 12 miesięcy jako jedyny wskaźnik nie wydaje się dobrym pomysłem, bo nie reaguje na zmiany w krótszym okresie i nie tnie strat.

Powiedziałby ktoś, że w takim razie patrzmy na okres 3 miesiące i szukajmy najwyższego wyniku wśród funduszy. Taka strategia w tej samej grupie kończy się katastrofą (strata ponad 24% kapitału, z dołkiem ok. 36% poniżej wart. początkowej). Znaczna część funduszy po wyrwanu się do góry opada bądź ma cykliczny, falowy charakter: po zboczu wzrostowym jest spadkowe. Stąd wysnułem wniosek, że wybór strategii powinien brać pod uwagę charakter funduszu. Tylko czy to nie za bardzo brzmi jak dopasowanie strategii do historii notowań? Wygląda na to, że surfowanie po falach trendu jest bardziej złożone niż się wydaje​.

Dotychczasowe własne eksperymenty (nie opisane na blogu) skłaniają mnie do wniosku, że ta sama strategia w dwóch grupach funduszy działających na innych rynkach może dać inny wynik. I że Graal inwestowania to nie jedna strategia, ale strategia strategii - złożenie wielu algorytmów operujących na różnych grupach funduszy. Lepiej skupić się na paru z nich, niż próbować szukać uniwersalnego rozwiązania. Dlaczego? Strategie bazują na trendach oraz formacjach technicznych. Na wykresach funduszy można też je dostrzec, ale w zależności od rodzaju funduszu zmiany pojawiają się szybko lub wolno, a niektóre formacje są częstsze od innych.

Tu troszkę poluzuję wodze fantazji. Można skojarzyć tę powtarzalność np. z teorią szeregów Fouriera, która pozwala każdy sygnał okresowy rozłożyć na harmoniczne. Jeśli przyjąć, że okresowość mamy w wykresach funduszy, to każdy z nich, każda z formacji, ma inne harmoniczne. A jak mowa o harmonicznych, to trudno uniknąć skojarzenia z muzyką. Każdy fundusz inaczej gra! Ejże, muzyka i inwestycje? Gdzieś to już słyszałem...

Treści zawarte na tym blogu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w biuletynie. Autor blogu nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Czytelnika. Autor nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach bloga transakcji, każdy Czytelnik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach bloga, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.

sobota, 20 stycznia 2018
Ten wpis nie stanowi sugestii w kwestii strategii inwestycyjnej - powstał w celach edukacyjnych, staram się w nim podzielić wynikami eksperymentu na danych historycznych oraz swoimi przemyśleniami i zachęcić do dyskusji w temacie. Należy mieć na uwadze, że zastosowanie danych historycznych oraz uproszczeń w teście nie gwarantuje osiągnięcia podobnego wyniku w przyszłości podczas realnych inwestycji.

Ponieważ zgromadziłem dość narzędzi, pomyślałem, by pokusić się także o testy strategii inwestycyjnych. Mam tu na myśli proste, edukacyjne wręcz, strategie i przykłady ich użycia - myślę, że zaawansowani czytelnicy wymyślą o wiele lepsze. Moim celem nie jest więc proponowanie gotowych rozwiązań, dających bajońskie zyski. Mam nadzieję, że wspólne przemyślenia doprowadzą jednak do konstruktywnych wniosków w inwestowaniu.

Aby test był z jednej strony prosty w realizacji, z drugiej czytelny i akceptowalny, zrobiłem pewne założenia upraszczające. W ramach testu będę obserwować notowania funduszy w interwałach miesięcznych i podejmować decyzję na tej podstawie o alokacji środków. Przyjąłem, że zarówno obserwacja, jak i zmiana alokacji ma miejsce tego samego dnia na podstawie tego samego notowania - co w praktyce nigdy nie ma miejsca, bo zlecenia realizowane są z pewnym opóźnieniem. Ponadto pominąłem fakt, że niekiedy data obserwacja wypada w święto.

W teście przyjąłem także, że będziemy od początku operować całością środków i nic nie dokładamy w trakcie - poniżej początkowo oznaczonych jako 100% w ramach jednego funduszu TFI i jednego "parasola". Dzięki temu zmiany alokacji, konwersje jednostek, nie wiążą się z wypłatą i unikamy dyskusji nad kwestią opodatkowania. Ponadto chciałem raczej skupić się na trendach i typach subfunduszy, a nie wyborze TFI. Jako przykładowy parasol wybrałem fundusz Union Investment - jest on popularny, często gości w rankingach, ma wielu klientów. Przykład ograniczyłem do niebieskiego parasola UI obecnego w Supermarkecie mBanku (skład można znaleźć na stronach mBank).

Jaką strategię będziemy dziś testować? Jedną z najprostszych: będziemy zawsze wybierać subfundusz o maksymalnej stopie zwrotu za okres roku! Słońce czy deszcz, patrzymy tylko na roczne rezultaty i całe środki wędrują do subfunduszu z najwyższym wynikiem. Jeśli pomyślicie, jak często robi się zestawienia pod kątem wyników za 12M, zgodzicie się, że to prawdopodobnie popularna strategia. Sprawdzimy ją za okres 2015.01.05 - 2018.01.05. Przebieg eksperymentu przedstawia historia poniżej. Gwiazdki oznaczają momenty konwersji, a ostatnia liczba to wynik procentowy (start= 100%).

2015-01-05 UniFundusze FIO UniAkcje Turcja 100.0
2015-02-05 UniFundusze FIO UniAkcje Turcja 98.42
2015-03-05 UniFundusze FIO UniAkcje Turcja 87.95
2015-04-05 * UniFundusze FIO UniAkcje Nowa Europa 89.54
2015-05-05 UniFundusze FIO UniAkcje Nowa Europa 90.96
2015-06-05 * UniFundusze FIO UniAkcje Dywidendowy 90.95
2015-07-05 * UniFundusze FIO UniAkcje Nowa Europa 88.63
2015-08-05 UniFundusze FIO UniAkcje Nowa Europa 89.63
2015-09-05 * UniFundusze FIO UniLokata 83.22
2015-10-05 * UniFundusze FIO UniAkcje Nowa Europa 83.34
2015-11-05 UniFundusze FIO UniAkcje Nowa Europa 90.76
2015-12-05 * UniFundusze FIO UniLokata 85.37
2016-01-05 UniFundusze FIO UniLokata 85.48
2016-02-05 UniFundusze FIO UniLokata 85.61
2016-03-05 UniFundusze FIO UniLokata 85.73
2016-04-05 UniFundusze FIO UniLokata 85.85
2016-05-05 * UniFundusze FIO UniObligacje: Nowa Europa 85.97
2016-06-05 UniFundusze FIO UniObligacje: Nowa Europa 86.3
2016-07-05 UniFundusze FIO UniObligacje: Nowa Europa 89.51
2016-08-05 UniFundusze FIO UniObligacje: Nowa Europa 86.71
2016-09-05 * UniFundusze FIO UniAkcje Nowa Europa 88.68
2016-10-05 UniFundusze FIO UniAkcje Nowa Europa 87.68
2016-11-05 * UniFundusze FIO UniObligacje: Nowa Europa 86.64
2016-12-05 * UniFundusze FIO UniAkcje Wzrostu 84.09
2017-01-05 UniFundusze FIO UniAkcje Wzrostu 89.15
2017-02-05 UniFundusze FIO UniAkcje Wzrostu 92.99
2017-03-05 UniFundusze FIO UniAkcje Wzrostu 97.17
2017-04-05 UniFundusze FIO UniAkcje Wzrostu 97.19
2017-05-05 * UniFundusze FIO UniKorona Akcje 99.71
2017-06-05 * UniFundusze FIO UniAkcje Wzrostu 97.9
2017-07-05 * UniFundusze FIO UniKorona Akcje 97.73
2017-08-05 UniFundusze FIO UniKorona Akcje 100.05
2017-09-05 UniFundusze FIO UniKorona Akcje 103.93
2017-10-05 UniFundusze FIO UniKorona Akcje 102.43
2017-11-05 UniFundusze FIO UniKorona Akcje 101.56
2017-12-05 UniFundusze FIO UniKorona Akcje 99.33
2018-01-05 UniFundusze FIO UniKorona Akcje 103.79

Ostateczny wynik na plus, ale zdecydowanie słaby jak na trzy lata. Jak wygląda to graficznie:

Na wykresie niezbyt sympatycznie wyglądają górki i dołki, ale weźmy pod uwagę, że dokonywaliśmy obserwacji dość rzadko i liczba punktów jest mała. Jak widać początkowo strategia prowadzi nas w maliny spadającego funduszu tureckich akcji. W międzyczasie traci próbując wejść w akcje europejskie, by w końcu odbić na fali nowej hossy rodzimej giełdy. Tu i ówdzie mają miejsce konwersje, które nie wydają się sensowne - cóż, taki urok tej strategii.

Wnioski. To na pewno nie jest strategia warta naszych pieniędzy i dlatego słysząc o nagradzanych super funduszach mających najlepszy wynik roczny jako jedyne kryterium - puszczam te informacje mimo uszu. Nie dajcie się omotać wynikami rocznymi, to nie jest jeszcze dostateczna wskazówka do inwestycji. Ta strategia zawiodła nas głównie dlatego, że nie cięła strat - bo owszem, przy odbiciu akcji odnalazła trend i wreszcie dała zarobić, ale wpakowała się na minę, jaką był trend spadkowy. Powyższy przykład pokazuje również, jak zwodnicze może być ocenianie strategii na podstawie krótkich okresów - gdybym wziął tylko ostatni rok, wynik byłby dobry. To jeden z największych problemów - stwierdzić, jaki okres testu daje wiarygodne rezultaty.

Treści zawarte na tym blogu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w biuletynie. Autor blogu nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Czytelnika. Autor nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach bloga transakcji, każdy Czytelnik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach bloga, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.

| < Kwiecień 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Opinie na blogu nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.