Z każdej strony gospodarki - osobiste opinie, nie stanowią rekomendacji do inwestycji

Fundusze TFI

poniedziałek, 03 grudnia 2018
UI TFI zmienia nazwy ośmiu swoich funduszy, a że to TFI często gościło w moich wpisach oraz portfelu, to pozwolę sobie tu przytoczyć ściągawkę.

Stara nazwa - Nowa nazwa:
UniKorona Pieniężny - UniKorona Dochodowy
UniAktywny Pieniężny - UniAktywny Dochodowy
UniLokata - UniOszczędnościowy
SGB Gotówkowy - SGB Bankowy
UniGotówkowy Aktywa Polskie - UniAktywa Polskie
UniDolar Pieniężny - UniDolar
UniEURIBOR - UniEuro
UniWIBID Plus - UniProfit Plus

Zmiana nazwy ma związek z nowymi przepisami, które stawiają szczególne wymogi wobec funduszy z nazwą "pieniężny" (zobacz opis TUTAJ). Inne TFI także już zmieniły lub planują zmienić nazwy funduszy. Sprawdźcie, ile już jest nazw Lokacyjny/Lokata/Oszczędnościowy itp. Niektóre zmiany jednak mnie zaskakują, co komu np. szkodził WIBID? I dlaczego nie zmienia się nazw funduszy, które naprawdę tego potrzebują, by nie zwodzić klientów?

Ze swojej strony oferuję szereg przyjaznych nazw, bardzo tanio odstąpię prawa autorskie do takich nazw jak: fundusz Góry Hasju, fundusz Kopy Siana, Puchnący Portfel, Sałata i Obligi, Ecie-Pecie, Kasiora Asiora, Mamona i Papier, Many-Many czy fundusz Brzęczącej Monety. W sumie będą to nazwy o wiele mniej mylące względem tego, co sam obserwuję w portfelach funduszy.

poniedziałek, 19 listopada 2018
Na szybko: szczegóły zawiera artykuł Analizy.pl.

Trochę późno jest dla klientów łapać orient, mleko się rozlało: widać spadki w kilku funduszach, szczególnie tych mających ponad 1% obligacji ( jak sądzę spadki jednostek dotyczą głownie obligacji notowanych). Traci Gamma Obligacji Korporacyjnych oraz Papierów Dłużnych, Alior Papierów Dłużnych i Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (ale trafiona nazwa!). Zastanawiam się, czy Sebastian Buczek utworzył fundusz R3 w Quercus (R1 tworzona na papier Getback, potem informowano o braku papierów tureckich już bez szczegółów).Dziś Quercus TFI poinformowało, że fundusz ten (jak i pozostałe z oferty tego TFI) ekspozycji na obligacje banków już nie posiada.(z tekstu analizy.pl)

Jeśli sytuacja w bankach się ustabilizuje, to oczywiście otworzy drogę do wzrostów - o czym warto pamiętać.

piątek, 16 listopada 2018
Zmiany aktywów uporządkowane kwotowo w funduszach otwartych - na podstawie biznes.pap.pl.
Poprzedni miesiąc TUTAJ

Największe wzrosty:

1. PKO Skarbowy 558.0 MLN PLN 4.08%
2. PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 166.51 MLN PLN 13.18%
3. GAMMA 164.99 MLN PLN 10.51%
4. Investor Płynna Lokata 164.11 MLN PLN 4.73%
5. NN (PL) Obligacji 145.75 MLN PLN 13.63%
6. PZU Gotówkowy 117.12 MLN PLN 10.48%
7. Pekao Pieniężny Plus 107.23 MLN PLN 8.61%
8. Millennium Depozytowy 78.48 MLN PLN 4.69%
9. PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 77.77 MLN PLN 10.35%
10. Pekao Gotówkowy 74.56 MLN PLN 1.6%

Ponownie królują najstabilniejsze fundusze, i to takie, które są powiazane z bankami kontrolowanymi przez państwo. PKO Skarbowy zasilany przez państwowe instytucje chyba na wieki pozostanie na pierwszym miejscu. Wysoko zawędrowało tu PZU i Gamma. Pozycja PZU to, jak podejrzewam, skutek konwersji z innego funduszu tego towarzystwa. Podobnie może być w Millennium, co zobaczycie dalej. Brak funduszy akcji rynków rozwiniętych, jakie miesiąc temu się trafiały, to z kolei efekt spadków na giełdzie amerykańskiej. Funduszu polskich akcji próżno szukać nie tylko w kolejnej dziesiątce - nie ma ich nawet w setce kolejnych pozycji. Nie ma też UniLokaty, UniWIBID ani Quercusa. Problem w tym, że nie widzę tu funduszy przebijających lokaty, może z wyjątkiem NN Obligacji.
A kto spada?

Aviva Investors Polskich Akcji -89.26 MLN PLN -11.28%
UniLokata -101.43 MLN PLN -6.44%
Investor Nowych Technologii -105.16 MLN PLN -30.11%
Quercus Ochrony Kapitału -111.13 MLN PLN -6.79%
UniKorona Pieniężny -131.29 MLN PLN -2.24%
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych -157.52 MLN PLN -4.12%
Investor Zrównoważony -169.73 MLN PLN -14.35%
Aviva Investors SFIO Akcyjny -203.67 MLN PLN -4.83%
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego -220.8 MLN PLN -12.88%
PKO Technologii i Innowacji Globalny -260.72 MLN PLN -9.73%
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK -335.55 MLN PLN -11.76%

Aviva Akcyjny to największy fundusz z polskimi akcjami, około 4 mld aktywów - tak jak wiele innych zalicza spadki. Mocno spadają aktywa funduszy rynków rozwiniętych (Investor Nowych Technologii - porażka, -30 % !) i rozwiązania mieszane. Spadają aktywa nawet w powoli rosnących funduszach: UniLokacie i Quercusie - całkiem możliwe, że pieniądze szukają nowego miejsca na rozhuśtanym rynku.

piątek, 02 listopada 2018
Rollercoaster na lirze tureckiej, dalsza część afery Getback i panika na funduszach Altusa. Co zwróciło moją uwagę w tym niespokojnym czasie?
Link do poprzedniego wpisu z tej serii TUTAJ

Fundusze niskiego ryzyka

Lira odzyskała część wartości, którą utraciła w sierpniu i lipcu, ale w październiku nie wpłynęło to specjalnie na większość funduszy pieniężno-obligacyjnych. Mam jednak wrażenie, że powoli część z nich odzyskuje siły. Unikorona Pieniężny i Uniaktywny Pieniężny zanotowały nowe szczyty, mimo spadku aktywów . Osłabienie w sierpniu notowaniami obligacji tureckich zostało odrobione we wrześniu. Wiele funduszy obligacji przestało spadać, choć ich wynik dalej pozostawiają sporo do życzenia. Ale już wkrótce będzie okazja, by skorzystały z efektu bazy: minie 3 miesiące od pechowej końcówki sierpnia i 6 miesięcy od bardzo słabego maja. Niestety, na lepsze wyniki 12m przyjdzie jeszcze poczekać, mając nadzieję, że nie będzie ponownego tąpnięcia na obligacjach.

Z ryzyk polskich funduszy należy wymienić słabe wyniki Getin Banku, coraz częstsze artykuły prasowe o odpowiedzialności Idea Banku za misselling, nadchodzącą zapadalność reszty obligacji Getback i kondycję OT Logistics (spółka ostatnio zanotowała stratę, powinna rolować obligacje za kilka tygodni).

Fundusze dłużne globalne jeszcze do października dawały nadzieje na ładne odbicie, wyróżniając się - ostatnie tygodnie to spadki w tym segmencie i ujemne wyniki.

Pozostałe fundusze

W końcu sierpnia na chwilę błysnęła szansa dla naszej giełdy, ale niestety - ten krótki sygnał i nadzieja zostały przekreślone spadkami ciągnącymi się niemal 2 miesiące, dając straty sięgające nawet kilkunastu procent. Sytuacja w Turcji ustabilizował się o tyle, że fundusze akcji tureckich nieco odreagowały (kilkanaście procent wzrostu), po czym dynamika spadła. Wzrosty odnotowano też w funduszach Ameryki Łacińskiej. Przyglądając się tym ostatnim, zauważyłem nieregularny kanał, w jakim poruszają się notowania. To zachęcałoby do gry nie tyle na dalsze wzrosty, co na handel pomiędzy bandami: dolną i górną.

Źródłem ciekawych informacji okazał się Twitter. Mój częsty rozmówca, @Radek_Handke, zauważył znaczne spadki na funduszu absolutnej stopy zwrotu Allianz Structured Return, który wcześniej dość stabilnie rósł. Na uwagę tę odpowiedziało TFI Allianz w tłicie, który dużo wyjaśnił, przytaczam w całości poniżej:

Fundusz mile nas zaskoczył wchodząc w dialog i ujawniając swoją strategię. Polski fundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa luksemburskiego funduszu, Allianz GI Structured Return (obecny w USA na podobnej zasadzie, ticker AZIIX). Ten z kolei ma strategię gry na zmienności (której wskaźnik to VIX). Jak wskazuje TFI, wystawia opcje put poniżej ceny rynkowej instrumentu notowanego (to własnie jest "out of the money"). Opcje nie są moją mocną stroną, ale jak wyczytałem, takie opcje mają szansę się sprzedać przy dużej zmienności, co pozwala otrzymać premię. TFI Allianz sugeruje inwestycję w swój fundusz właśnie w okresie znacznej zmienności, co dotąd się sprawdzało - to są te dołki na wykresie.

IKB

IKB w końcu sierpnia bardzo krótko wskazywał fundusze polskich akcji. Pozostałe wskazania były jeszcze słabsze - akcje Ameryki Łacińskiej, ostatnio papiery dłużne USD. Bardzo nieliczne i krótkie sygnały to lakmusowy papierek rynku, któremu brakuje siły.

Najczęściej kupowane fundusze

Jeszcze we wrześniu wśród funduszy chętnie kupowanych pojawiały się fundusze rynków rozwiniętych, jak Investor Nowych Technologii czy PKO Akcji Rynku Amerykańskiego. Spadki na giełdzie amerykańskiej szybko to zmieniły i klienci w ostatnich tygodniach położyli nacisk na najmniej zmienne fundusze, jak PKO Skarbowy, Investor Płynna Lokata, UniWIBID, UniLokata. Z funduszy akcji pojawiał się jedynie PKO Akcji Rynku Złota. We wrześniu w Bossafund dobrze sprzedawała się też IPOPEMA Globalnych Megatrendów,a na dalszych pozycjach oprócz ww. częstym gościem jest Superfund Płynnościowy.

Treści zawarte na tym blogu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w biuletynie. Autor blogu nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Czytelnika. Autor nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach bloga transakcji, każdy Czytelnik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach bloga, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.

piątek, 19 października 2018
Zmiany aktywów uporządkowane kwotowo w funduszach otwartych - na podstawie biznes.pap.pl.
Poprzedni miesiąc TUTAJ
Podsumowanie miesiąca w podziale na typy funduszy publikują Analizy.pl

Największe wzrosty:

1. PKO Skarbowy 262.04 MLN PLN 1.95%
2. PKO Technologii i Innowacji Globalny 107.27 MLN PLN 4.17%
3. Pekao Pieniężny Plus 78.17 MLN PLN 6.69%
4. Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 63.59 MLN PLN 4.92%
5. Pekao Gotówkowy 57.17 MLN PLN 1.24%
6. UniLokata 55.81 MLN PLN 3.67%
7. UniWIBID Plus 46.95 MLN PLN 4.39%
8. Investor Płynna Lokata 42.47 MLN PLN 1.24%
9. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego 42.46 MLN PLN 2.54%
10. Subfundusz PKO SZAFIROWY 36.12 MLN PLN 9.46%

W dalszym ciągu dominuje szukanie bezpieczeństwa i stabilności. I ponownie wyjątkiem są dwa fundusze: akcji firm technologicznych PKO oraz mieszany Investors - Zabezpieczenia Emerytalnego. Za PKO plasuja się fundusze pieniężne Pekao, które uniknęły większych przecen. Klienci Union Investments mocno trzymają się UniLokaty, a rośnie nawet nieco elitarny UniWIBID Plus.

A skąd uciekają złotówki? W dalszym ciągu aktywa umykają z wielu funduszy polskich akcji, ale to nie one stanowią czołówkę. Nadal spore są odpływy z obligacyjnych subfunduszy Millennium, ale największe spadki to:

Uniaktywny Pieniężny -85.56 MLN PLN -7.44%
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych -95.47 MLN PLN -2.44%
Aviva Investors Akcyjny -98.18 MLN PLN -2.27%
Quercus Ochrony Kapitału -122.61 MLN PLN -6.97%
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Pieniężny -133.69 MLN PLN -67.92%
Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego -219.86 MLN PLN -52.16%
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny -262.02 MLN PLN -63.64%
Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych -274.54 MLN PLN -50.37%
SKOK FIO Rynku Pieniężnego -290.05 MLN PLN -91.64%
UniKorona Pieniężny -329.13 MLN PLN -5.31%

Kapitał ucieka z pieniężnych funduszy UI, choć we wrześniu odrabiały one straty. Prawdziwa klęska dotyka funduszy Altusa oraz SKOK. Quercus również nie ma się czym pochwalić. O ile o przypadku Altusa jest głośno i można mówić o panice, to ucieczki ze SKOK nie skojarzyłem wpierw jako własności Altus, a dotyczy ona także kilku mniejszych kapitałowo funduszy - zmiany są rzędu kilkudziesięciu procent. Ogólny słaby obraz wyników funduszy obligacyjno-pieniężnych to rezultat ich wyników, mało konkurencyjnych do lokat. Dobrze ilustruje to ostatni test ZFAZ, jaki przeprowadzałem.

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 11
| < Grudzień 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Opinie na blogu nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.