Z każdej strony gospodarki - osobiste opinie, nie stanowią rekomendacji do inwestycji

Fundusze TFI

sobota, 09 grudnia 2017

Poprzedni algorytm testu pozostawił mi pewien niedosyt. Z jednej strony zdawałem sobie sprawę, że mało kto sprawdza zachowanie funduszy tylko raz na trzy miesiące, wiele osób reaguje wcześniej (a wiele wcale, ale to inny temat). Z drugiej strony zdawałem sobie sprawę, że dla zyskownego funduszu jesteśmy w stanie zaakceptować nieco większą zmienność niż dla słabszego. I że w każdym wypadku chcielibyśmy być na zysku, przynajmniej w dłuższej perspektywie - a najlepiej na zysku ponad lokaty i inflację. Jednak dopuszczenie do zmienności może oznaczać ujemną rentowność za 3M, to "wpadka", jakieś niefortunne zdarzenie. Obsunięcie notowań funduszy związane z ujemną stopą zwrotu za 3 miesiące postanowiłem zliczać, ograniczając jednak dopuszczalną amplitudę spadku. Im więcej obsunięć, tym wskazanie na ryzyko większe - czy zgodzicie się z tym?

Wymyśliłem więc bardziej złożoną wersję testu ZFAZ - bo tak go nazwałem, od Zyskownych Funduszy o Akceptowalnej Zmienności:
1. Obserwacja wartości funduszu ma miejsce co miesiąc. W pierwszym dniu badanego okresu zapisujemy cenę i rentowność roczną (o ile fundusz ma roczną historię). Kroki 2-4 wykonujemy dla dalszych miesięcy, kolejno.
2. Jeśli fundusz ma historię dłuższą niż rok, to sprawdzam, czy stopa zwrotu jest większa niż symboliczny 1% - jeśli nie, odpada.
3. Jeśli wartość jednostki w danym miesiącu spadła, sprawdzamy czy spadek w % nie przekroczył 20% rocznej stopy zwrotu odnotowanej podczas ostatniego szczytu. Jeśli tak, odpada. Jeśli nie, sprawdzamy czy wartość jednostki jest wyższa niż przed 3 miesiącami. Jeśli nie - liczymy ten spadek w liczniku obsunięć funduszu. Obsunięcia w dwóch pierwszych okresach testu wybaczamy bez zliczania.
4. Sprawdzamy, czy to szczyt wartości jednostki funduszu - jeśli tak, zapisujemy  wraz z roczną stopą zwrotu. Jeśli fundusz nie ma rocznej historii, liczymy stopę względem początku obserwacji. 
5. Na koniec testu przesiewamy wyniki biorąc za kryterium wybrany próg rentowności za cały okres.

Punktu 1 chyba nie trzeba tłumaczyć. Punkt 2. ma za cel ograniczenie strat - nie dopuszczamy do spadku rentowności funduszu w perspektywie roku. Przyjęta bariera 1% jest umowna i mocno przesiewa: zwiększenie jej do 2% praktyczne pozostawia tylko fundusz Quercus Ochrony Kapitału (brawo!), zmniejszenie do okolic zera poprawia ilość końcowych zwycięzców testu o kilka funduszy. Rozważam uzależnienie tej wartości od oferty lokat.
Punkt 3 ma za cel właśnie dopuszczenie nieznacznych spadków. Krótkoterminowe wyskoki są praktycznie wybaczane, dłuższe skoki zliczane, a duże utraty wartości (20% rocznego zysku od szczytu to nie tak mało) eliminują fundusz. Użycie punktu szczytu notowania funduszu ma na celu unikanie sytuacji, w której algorytm dopuszczałby pogłębianie spadków. Zastanawiam się tu jeszcze nad użyciem jakiejś średniej zamiast informacji ze szczytowego odczytu, choć eksperymenty nie wskazują na sens takiego kombinowania. Ulgowe potraktowanie obsunięć w pierwszych miesięcy to troszkę wynik ograniczenia testu w czasie, a trochę moje lenistwo - wymaga dodatkowych zabiegów i warunków, bo co zrobić z funduszami, które mają dokładnie 2 lata? 
Punkt 4 ma na celu odnotowanie szczytów, co jest kluczowe przy p.3 i w sumie ma ograniczać zmienność. Punkt 5. nie uległ zmianie względem poprzedniego testu.

Przeprowadziłem test ww. kroków na tych samych danych i okresie co poprzednio, celem porównania wyników. Dla przypomnienia, były to 24 miesiące od 2015-10-27, wymagana rentowność za cały ten okres to 4,5%. Ponadto podzieliłem wyniki na grupy związane z ilością wpadek na rentowności za 3M, a nie na prowadzących i peleton. Test przechodzi 32 fundusze, ale tylko 20 ma rentowność ponad 4,5% za dwa lata.

Bez obsunięć:
KBC Alfa SFIO : 6.62%
Rockbridge FIO Rockbridge Obligacji Korporacyjnych : 5.36%
Quercus SFIO Quercus Ochrony Kapitału : 4.78%
UniFundusze SFIO SGB Gotówkowy : 5.3%

1 obsunięcie:
Agio Plus FIO Agio Kapitał Plus : 4.77%
Agio SFIO Agio Kapitał : 6.13%
Aviva Investors SFIO Aviva Investors Papierów Nieskarbowych : 9.6%
KBC Biznes SFIO Gamma : 6.2%
KBC FIO Pieniężny : 5.54%
PKO Płynnościowy SFIO : 4.68%
Rockbridge Superior FIO Rockbridge Superior Pieniężny : 4.6%

2 obsunięcia:
ALTUS FIO Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy : 9.42%
BPS SFIO Obligacji Korporacyjnych : 5.83%
KBC FIO KBC Obligacji Korporacyjnych : 5.4%
Rockbridge Superior FIO Rockbridge Superior Obligacji : 5.91%
KBC Portfel VIP SFIO Pieniężny : 6.88%
Superfund SFIO Portfelowy Superfund Pieniężny : 5.24%

3 obsunięcia:
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO : 16.25%
Superfund SFIO Superfund Płynnościowy : 5.72%

4 obsunięcia:
Allianz FIO Allianz Globalny Stabilnego Dochodu : 13.12%

Jak widać, nie ma tu niektórych faworytów poprzedniej wersji testu. Niektóre fundusze miały bardzo słaby rok 2015, nawet Unikorona Pieniężny. Dopuszczenie większej zmienności trochę jednak pomogło KBC. W dalszym ciągu fundusze akcji, mieszane itp. są mocno eliminowane i pozostaje wąska reprezentacja. Pojawiły się też fundusze niedostępne w bankach, jak KBC Alfa czy FWP PKP. Ciekawostką w wynikach jest dla mnie ALTUS.

Swoją drogą, liczenie obsunięć rzuca zupełnie inne światło na ryzyko w funduszach. Wśród tych, które miały kilka wpadek, są zarówno zaliczane do grupy niskiego ryzyka jak i średniego. Tymczasem w rzeczywistości oferowały podobną stabilność, choć te "niskiego ryzyka" dawały mniejszy zysk. Nowy test jest też bardziej "pamiętliwy", odwołuje się do historii notowań sprzed roku. Jak Wam się podoba nowa metoda testu ZFAZ, czy jest lepsza od starej?

Pamiętajmy, że historyczne wyniki nie są obietnicą przyszłych zysków. Z drugiej strony, dzięki temu mam nadzieje, że następnym razem zobaczymy więcej funduszy w końcowym wyniku. Już w styczniu chciałbym przeprowadzić kolejny test, gdzie za punkt startowy wezmę styczeń 2016. Zapraszam.

Treści zawarte na tym blogu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w biuletynie. Autor blogu nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Czytelnika. Autor nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach bloga transakcji, każdy Czytelnik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach bloga, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.

sobota, 25 listopada 2017
Znalazłem kilka miejsc, które z jednej strony oferują kupno jednostek funduszy, z drugiej informują o wynikach sprzedaży funduszy. Takie informacje można uważać za swoisty barometr i zarazem podpowiedź inwestycyjną: co interesuje ludzi, gdzie widzą szansę zysku? Można powiedzieć, że to najpopularniejsze czy najchętniej kupowane fundusze inwestycyjne - ale faktycznym kryterium jest po prostu kwota zakupów. Poniżej dzielę się linkami do rankingów.

mBank prowadzący Supermarket Funduszy Inwestycyjnych pokazuje niemal na bieżąco zainteresowanie klientów w formie rankingu "gwiazdy tygodnia".

BGŻ Optima ma także szeroką ofertę funduszy i robi zestawienia miesięczne.

Bossafund oferuje platformę zakupową funduszy i w bocznej szpalcie po prawej stronie pokazuje najczęściej kupowane fundusze.

Jeśli zajrzycie pod te linki, to znajdziecie wiele nazw, które się powtarzają i zarazem występują w moim autorskim teście Zyskownych Funduszy o Akceptowalnej Zmienności (ZFAZ).

Tagi: TFI
14:46, cyfrowyja , Fundusze TFI
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 23 listopada 2017
Po ostatnim teście przesiewowym w poszukiwaniu zyskownych funduszy zauważyłem, że brakuje mi takiego pewniaka jak KBC Gamma. Początkowo sądziłem, że to mały błąd na stronach BossaFund, bo fundusz pojawia się po kolejnym miesiącu w historii. Jednak gdy porównałem listę funduszy z listą serwisu money.pl, nabrałem wątpliwości. Na Money.pl funduszy było więcej, nawet biorąc poprawkę na fundusze zamknięte, które dalej wykluczam z testu, lista wydała się pokaźniejsza.

Dlatego wykonałem ten sam test jeszcze raz z użyciem danych z www.money.pl. Między bazami występują pewne różnice, na www.money.pl :
- występują fundusze zamknięte
- notowania są pokazywane dla każdej wybranej daty - jeśli wybierze się dzień wolny, pokazywane są wyceny z ostatniego dnia roboczego
- widoczne są roczne stopy zwrotu
- fundusze mają pełne nazwy

Po wykonaniu testu okazało się, że mam na koniec aż 8 funduszy więcej. Są to:
ALTUS FIO Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy
Aviva Investors SFIO Aviva Investors Papierów Nieskarbowych :
KBC Alfa SFIO :
KBC Biznes SFIO Gamma
KBC Portfel VIP SFIO Pieniężny :
PKO Płynnościowy SFIO
Rockbridge Superior FIO Pieniężny
UniFundusze SFIO SGB Gotówkowy

Ostatniej pozycji proszę nie mylić z UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) - to dwa zupełnie inne fundusze Unikorony. SGB był bardziej stabilny w trendzie i tym pokonał swojego kolegę.

Pełne zestawienie wygląda następująco - mamy peleton:
BPS SFIO Płynnościowy : 5.62%
Investor FIO Investor Płynna Lokata : 5.44%
Ipopema SFIO Gotówkowy : 4.60%
KBC Alfa SFIO : 6.62%
KBC FIO KBC Obligacji Korporacyjnych : 5.40%
KBC Biznes SFIO Gamma : 6.20%
KBC FIO Pieniężny : 5.54%
KBC Portfel VIP SFIO Pieniężny : 6.88%
PKO Płynnościowy SFIO : 4.68%
Quercus SFIO Quercus Ochrony Kapitału : 4.78%
Rockbridge Superior FIO Pieniężny : 4.60%
Superfund SFIO Pieniężny : 5.24%
Superfund SFIO Płynnościowy : 5.72%
UniFundusze SFIO SGB Gotówkowy : 5.30%

oraz grupa ucieczkowa :
ALTUS FIO Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy : 9.42%
Allianz FIO Allianz Globalny Stabilnego Dochodu : 13.12%
Aviva Investors SFIO Papierów Nieskarbowych : 9.60%
MetLife SFIO Światowy AIG Obligacji Światowych : 11.11%

Wynki jak poprzednio podane za 2 lata. W pierwszej grupie fundusze z wynikami około 6% mają nieco elitarny charakter. KBC Alfa nie jest dostępny w sieci sprzedaży - powstał dla Warta S.A. KBC Portfel VIP to produkt dla private bankingu (pytajcie w Vestor DM i Deutsche Banku). KBC Gamma wymaga wpłaty 180 tys. zł na początek. Superfund można kupić w kilku bankach - był w ofercie Aliora, Deutsche Banku, na platformie BossaFund.
Z funduszy uciekinierów najbardziej zainteresował mnie Allianz, obserwuję korektę na tych funduszach w listopadzie. Fundusz Avivy to jakaś egzotyka, która zdaje się nie jest dostępna dla osób fizycznych. Wyeliminuję go z kolejnego porównania.

Razem 18 funduszy to już coś, nawet jeśli niektóre z nich są elitarne. W przyszłych edycjach testu planuję już zmiany - ale o tym będzie nowy wpis.

środa, 15 listopada 2017
mBank około rok temu wprowadził do oferty trzy mFundusze Dobrze Lokujące: dla każdego, dla aktywnych, dla odważnych. Są to fundusze inwestycyjne, które inwestują głównie w jednostki innych funduszy. mFundusze Dobrze Lokujące są zarządzane i stworzone przez TFI Skarbiec. mBank oferuje je obok typowych funduszy swojego Supermarketu, jednak do tej pory stanowią wydzieloną część oferty i udziały w nich nie są sumowane wraz z innymi funduszami Supermarketu Funduszy. Inny jest też tryb wnioskowania o zakup jednostek. Nawiasem mówiąc, Skarbiec planował dwa typy jednostek - drugi typ, wysokokwotowe jednostki B, nie został wprowadzony. mFunduszy próżno szukać poza mBankiem.

mBank wyraźnie reklamuje mFundusze i domyślnie je właśnie prezentuje. Można by spodziewać się, że taka konstrukcja będzie droga: fundusz pobiera własne opłaty, a przecież kupuje jednostki innych funduszy, które także to robią. Mimo to wyniki trójki mFunduszy za 12m są dobre, oscylowały odpowiednio wokół liczb: 3%, 6%, 9%. Ponadto wykresy także wydają się w swoich klasach miłe dla oka, choć oczywiście najzyskowniejszy fundusz ma największą zmienność. Skąd te wyniki, jak to robią? Co się w nich kryje?

Chyba jako pierwszy bloger o tym napiszę. Rozbiorę ich skład na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego Skarbiec z połowy 2017 roku. Jeśli czytasz ten wpis w 2018 roku lub później - skład poniżej może być nieaktualny. I uwaga ogólna: sprawozdanie pokazuje szczegóły ok. 80-85% aktywów poszczególnych mFunduszy. Reszta to mogą być wolne środki i aktywa nie podlegające inwestycjom. No to jedziemy!

Striptiz mFunduszy :-)

mFundusz dla każdego

Najniższe ryzyko w grupie (3/7). Fundusz głównie inwestuje w fundusze niskiego ryzyka - ok. 75% (KBC Gamma ok 15%, Ipopema Obligacji, Skarbiec Kasa, NN Lokacyjny Plus, Aviva Investors Obligacji Dynamiczny, Investor Płynna Lokata, i ciut Unikorona Pieniężny) oraz poniżej 3% akcji (Inverstor Akcji, NN Akcji). Skład aktywów przyprawiono funduszami ETF - ok. 2.6%, oraz obligacjami skarbowymi - 1.57%. Kilka forwardów praktycznie nie ma znaczenia. Warto zauważyć, że ten fundusz to pośrednia forma partycypowania w KBC Gamma, który normalnie wymaga pierwszej wpłaty 180 tys. zł.

mFundusz dla aktywnych

Ryzyko (5/7) wydaje mi się wyznaczone ciut przesadnie, ale faktycznie jest to fundusz mieszany. Udział funduszy akcji to ok. 17% (NN Akcji, Skarbiec MISS, Aviva Investors Polskich Akcji, NN MISS), a ok. 45% to fundusze niskiego ryzyka (KBC Gamma, Ipopema Obligacji, Aviva Investors Obligacji Dynamiczny, NN Lokacyjny Plus, Investor Płynna Lokata). Do tego aż 26% udział funduszy ETF (Luxora, Amundi, DB X-Trackers. Ishares) wskazujący na zróżnicowane geograficznie i rynkowe. Całość doprawiona ułamkiem % forwardów.

mFundusz dla odważnych

Najwyższe ryzyko (6/7) i wynik nie bierze się z niczego. Fundusz ma spore aktywa w funduszach akcji: NN Akcji, Aviva Investors Akcji, NN MISS, Skarbiec MISS - razem ok. 31%. Nieco ponad 14% to fundusze obligacji: Aviva Investors Obligacji Dynamiczny, Investor Płynna Lokata. Do tego niemal 40%, czyli lwia część, to fundusze ETF/SICAV (Luxora, Amundi, DB X-Trackers) ze światowych giełd. Czego tu nie ma! W nazwach Indie, Chiny, Japonia, Hiszpania... Ułamek procenta to kontrakty forward - prawdopodobnie by nieco zneutralizować różnice kursowe. Dobra koniunktura światowa wyjaśnia nieco, skąd równie dobre wyniki funduszu. Tu nie ma magii, rosnące rynki robią wyniki funduszu. ETFy uchodzą za dobrą inwestycję, ale wątpię, by były odporne na dekoniunkturę - czy zarządzający ma na to sposób?

Jak widać, fundusze skalują ryzyko i mają dość podobne składniki, ale o różnym udziale procentowym. Jaka jest moja opinia, czy warto zainwestować? mFundusz dla każdego zainteresował mnie najbardziej niskim ryzykiem. Być może odważę się na fundusz dla aktywnych, choć nadejście bessy może tu znacznie popsuć wynik. Natomiast na mFundusz dla odważnych odwagi mi brakuje mimo gapienia się na przyzwoity wykres. Może po jakiejś korekcie nabrałbym ochoty na taką inwestycję. Z drugiej strony fundusz ten ustępuje wynikiem za 12M wielu innym funduszom zrównoważonym.

Jeśli zdecydujecie się na któryś z mFunduszy, możecie aktualnie także skorzystać z promocji i założyć lokatę na 2.8% na zasadzie "pół na pół" - połowa środków na lokatę, połowa na wybrane fundusze - szczegóły pod tym linkiem Jeśli nie macie jeszcze konta w mBanku i nie znacie Supermarketu Funduszy, a chcecie zacząć - będzie mi miło, jeśli skorzystacie z linka polecającego TUTAJ.

Treści zawarte na tym blogu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w biuletynie. Autor blogu nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Czytelnika. Autor nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach bloga transakcji, każdy Czytelnik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach bloga, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.

piątek, 03 listopada 2017
Już podczas styczniowego przeglądu funduszy TFI pisałem, że podobają mi się gładkie, rosnące wykresy funduszy. Jednak tak gładkie wykresy to rzadkość, a nawet wtedy nie ma gwarancji, że fundusz nie zaliczy wpadki. Inwestując w fundusze trzeba sobie zdawać sprawę z ryzyka: w większości nie ma żadnych gwarancji, a w żadnym nie ma gwarancji zysku. Ostatni rok był bardzo łaskawy dla funduszy pieniężnych i obligacji korporacyjnych, a nawet niektórych akcyjnych. Ale gdyby cofnąć się jeszcze o rok to obraz funduszy nie byłby już tak różowy. Indeksy giełdowe wahały się, fundusze pieniężne z trudem nawiązywały walkę z bankami.

Lokaty w ostatnich dwóch latach nie rozpieszczały oszczędzających i budząca się inflacja ogranicza satysfakcję z ich posiadania. Nie licząc lokat promocyjnych dla nowych klientów oferty zwykle wahały się w granicach 2-2,55% na lokatach do pół roku i kontach oszczędnościowych; wyjątkowo udawało się uzyskać coś więcej - i raczej nie w sposób ciągły. Aby przez pełne dwa cieszyć się oprocentowaniem powyżej 2% trzeba było się nagłówkować przenosząc środki z banku do banku.

Zadałem więc sobie pytanie: czy przez tak długi okres jak dwa lata był fundusz, który pobiłby lokaty i zarazem nie stresował zbytnio wahaniami wyceny? Kryterium wahania i stresu można różnie definiować, dla części osób zmiany cen funduszy akcji były akceptowalne i dzięki temu dziś są na zysku - ale jak wielu inwestorów nie zmieniło zdania widząc falowanie cen w 2016 roku? I czy naprawdę nie ma funduszu, którego zarządzający były na tyle zdolny, by wyeliminować czy ograniczyć wpływ zmian rynkowych?

Myśląc o zasadzie 3/6/12 postawiłem się w sytuacji typowego obserwatora funduszy, który jest w stanie zaakceptować krótkoterminowe spadki wycen, ale nie chce ryzykować zysku wypracowanego w terminie dłuższym, np. niż 3 miesiące. Dla uproszczenia postanowiłem sprawdzić, jak zachowywał się wyceny funduszy począwszy od daty 2015-10-27. Po trzech miesiącach sprawdzałem wycenę, czy fundusz zyskiwał. Jeśli nie - eliminowałem go z próby, był więc to rodzaj sita. Źródłem danych było dla mnie archiwum BOS na stronie https://bossafund.pl/notowania/wyceny-funduszy. Jeśli jakiegoś funduszu zabrakło, to nie ma go na wymienionej stronie, w szczególności nie ma funduszy zamkniętych. Na koniec testu sprawdziłem rentowność po 24 miesiącach (2017-10-27). Interesował mnie zysk powyżej 4,5% - przyjąłem, że przy niższej wartości nie byłoby sensu porzucać lokat. To niby niedużo za dwa lata, ale okazuje się, że nieliczne fundusze z garstki otrzymanej po przesianiu były w stanie ten warunek spełnić.

Metoda, którą przedstawiłem, jest dość niedoskonała, ale prosta. Wybór dnia czy miesiąca startowego może wpłynąć na końcowy wynik i wyeliminować jakiś fundusz. 27 dzień: października, stycznia, kwietnia i lipca szczęśliwie zawsze wypadał w tym okresie w dzień roboczy. W realnej sytuacji klienci funduszy częściej sprawdzają notowania i mniej lub bardziej krytycznie oceniają wyniki. Niewykluczone, że zastosowanie kryterium przesiewowego częściej, niż to zrobiłem, wyeliminowałoby więcej funduszy. A zostało ich na tym etapie 21. Końcowy warunek na zysk > 4,5% spełniło tylko 10.

Czas na odsłonę - kto zaliczył ten test i z jakim wynikiem ? Fundusze akcji odpadły w przedbiegach, zrównoważone również - zostały te stosunkowo bezpieczne.

BPS Płynnościowy SFIO : 5,62%
INVESTOR Płynna Lokata : 5,44%
IPOPEMA Gotówkowy kat. A : 4,60%
KBC Obligacji Korporacyjnych : 5,40%
KBC Pieniężny : 5,54%
SUPERFUND Pieniężny : 5,24
SUPERFUND SFIO Płynnościowy : 5,72%
QUERCUS Ochrony Kapitału : 4,78
i uwaga, dwa wyniki znacznie powyżej poprzednich:
MetLife Obligacji Światowych : 11,11%
ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu : 13,12%

Jest też parę funduszy, które były naprawdę blisko - np. poniżej zabrakło ułamków % :
MILLENNIUM Depozytowy : 4,497% (w zaokrągleniu będzie 4,5%)

Jestem dość rozczarowany liczbą końcowych "zwycięzców", ale i wynikami. Inwestując w obligacje korporacyjne samodzielnie byłem w stanie osiągnąć w tym czasie wynik znacznie lepszy niż ww. peleton. Za najciekawsze uważam rezultaty Allianza i Metlife, szczególnie fundusz Allianza będę dalej obserwować. W obu tych przypadkach można mówić o pewnej dozie szczęścia: fundusze notowały obsunięcia, ale były w stanie je odpracować. KBC Obligacji Korporacyjnych uniknął eliminacji o włos, gdy w lipcu'17 zaliczył wpadkę. Wśród "ofiar" doboru dat można wymienić fundusz Unikorona Pieniężny, przyczyną jest spadek notowań w styczniu 2016 roku; gdyby nie to, wynik funduszu pozwoliłby mu zakwalifikować się do finału. Z drugiej strony test potwierdził moje obserwacje co do funduszy o dużej stabilności - większość funduszy z mojej listy zdała go. Zamierzam w przyszłości powtórzyć ten sprawdzian, być może także nieco zmodyfikuję metodę.

Treści zawarte na tym blogu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w biuletynie. Autor blogu nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Czytelnika. Autor nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach bloga transakcji, każdy Czytelnik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach bloga, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5
| < Grudzień 2017 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Opinie na blogu nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.