Z każdej strony gospodarki - osobiste opinie, nie stanowią rekomendacji do inwestycji
Blog > Komentarze do wpisu

Test Poszukiwania Funduszy w Trendzie Rosnącym

Geneza testu. Rozważając luźno naturę trendów skojarzyłem je z szeregiem Fouriera. Zakładam, że większość trendów to fale długie (raczej lata niż tygodnie). Na blogu przedstawiłem dotąd test ZFAZ, który można interpretować jako wyszukiwanie funduszy, jakich notowania są na wznoszącej części fali długiej i mają niewielką zmienność - czyli niską ilość harmonicznych, fal krótkich. Ten drugi warunek spełnia niewielka ilość funduszy, zwykle niskiego ryzyka. Interesujące jednak byłoby znalezienie funduszy w trendzie rosnącym o wyższej zmienności, a więc silniejszym i losowym udziale harmonicznych.

Potencjalną metodą odfiltrowania harmonicznych jest obliczanie i interpretacja wartości średnich. Wymaga to dodatkowych obliczeń i zbierania licznych danych. Moja propozycja testu jest nieco prostsza, opiera się o założenie, że interesuje nas tylko wznosząca część fali, wstępnie nie zamierzam wykrywać punktów przegięcia. Praktycznym aspektem, który mnie interesuje, jest znajdowanie funduszy rosnących silniej niż depozyty w dłuższym terminie.

Pomysł opieram o badanie rentowności funduszy zamiast liczenia średnich notowań. Jeśli średnia rośnie, to w długim (rocznym) terminie utrzymuje się dodatnia rentowność. Jeśli rentowność ta przez okres x miesięcy utrzyma się powyżej oprocentowania Y, to jest to interesujący nas trend.

Jak przebiega badanie:
1. W teście biorą udział fundusze otwarte o historii co najmniej rocznej w dacie startu. Od daty startu notuję wartości jednostek funduszy.

2. Co miesiąc przez kolejne x miesięcy sprawdzam, czy spełniony jest co najmniej jeden z warunków: a) roczna stopa zwrotu jest większa niż Y; b) notowanie funduszu wzrosło o co najmniej Y/12 względem miesiąca poprzedniego. Fundusze nie spełniające żadnego warunku są odrzucane i nie uczestniczą w kolejnych przebiegach.

Dodatkowe opcje:
A. Powtarzam procedurę z p.2 po przesunięciu punktu startu o 2 tygodnie do przodu, przez okres x-1 miesięcy.
B. Postępuję podobnie jak w opcji A, ale przesuwam punkt startu trzykrotnie, odpowiednio o 7, 15, 22 dni.

Warunki w p. 2 mają za cel znalezienie funduszu, który a) rośnie względem roku poprzedniego lub b) rośnie względem poprzedniego miesiąca, co pozwala kwalifikować się funduszom odbijającym po okresie spadków. Dodatkowe opcje służą poprawie eliminacji funduszy, by ograniczyć efekt "szczęśliwej daty" badania - działają jak kontrola jakości. Na podstawie wstępnych prób mogę powiedzieć, że opcja A może ograniczyć końcowy zbiór wyników nawet o 20%, zaś opcja B o 25%. Ponadto z powodów ostrożnościowych będę eliminować fundusze, dla których w archiwum brakuje danych (stóp zwrotu, notowań). Dlatego nie ma gwarancji, że test wskaże pełny zbiór funduszy spełniających warunki.

Co do długości badania trendu, zamierzam rozpocząć z x=12 - czyli rokiem. Wartość Y przyjmę arbitralnie na podstawie ofert atrakcyjnych depozytów. Jestem otwarty na sugestie co do obu parametrów. Nazwa testu także jeszcze może ulec zmianie (aktualny skrót: PoFuTRo :-) )

piątek, 25 maja 2018, cyfrowyja
Tagi: PoFuTRo

Polecane wpisy

Komentarze
2018/05/27 17:19:13
Generalnie to od 1.5mc mamy okres w którym dobrze jest obserwowac obecną kondycję funduszy i aktywność zarządzania portfelami. Nie jest sztuką zarabiać kiedy wszystko rośnie choć i wtedy niektórzy mają kłopoty co widać po wynikach. Od miesiecy zastanawiam się czemu np taki Novo Gotówkowy ma tak słabe wyniki mimo ze portfel ma w sumie nie zwracajacy na pierwszy rzut oka jakiejś niezdrowej nierównowagi.
Czasy nie są najlepsze i teraz wychodzi kto na czym stoi i jak zarządza. Sam jestem ciekaw co dalej będzie bo perspektywy nie są najciekawsze. Korporaty mogą ulec przecenie, skarbówki niby zaczęły odrabiać, ale czynników ryzyka i przeceny jest tyle że za chwilę znów możemy ujrzeć rajd polskich 10-latek pod 3.5%. Znów pokrzywdzonymi w czasie bessy na Emerging markets są fundusze Union a spadki są wiecej niż spektakularne w porównaniu do średniej z ostatniego miesiąca. O bardziej trwałe odbicie będzie raczej trudno w tych warunkach a niskie stopy procentowe wic i niskie odsetki zmieniają reguły gry w porównaniu do poprzednich lat bo wyniki funduszy bezpiecznych zależ dziś bardziej od koniunktury rynkowej niż od odsetek.
-
2018/05/28 15:49:06
Novo Gotówkowy - na koniec 2017 ponad 10% w papierach tureckich.
-
2018/05/29 05:18:47
zakładając że ten fundusz ma te obligacje od dłuższego czasu to patrząc po wynikach radził sobie z nimi nienajlepiej zarówno w czasach gdy Turcja miała się wybornie jak i bardzo źle
Opinie na blogu nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.